İmmünohistokimya ve İn-situ Hibridizasyon

  • İmmünohistokimya ve İn-situ Hibridizasyon

Leica Bond-Max ile, immünohistokimya ve in-situ hibridizasyon zorlu birer yöntem olmaktan çıkıp, iş akışını kolaylaştırmaktadır.

Leica BOND-MAX
 Leica BOND-III